โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผักบุ้งสะดุ้งน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุธิษา สุขสว่าง

  • สุพัตรา สุวรรณคีรี

  • สุภาพร อร่ามเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี มุสิกะ

  • ไชยา รัชนีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเร่งการเติบโตของผักบุ้ง พบว่าผักบุ้ง เป็นพืชน้ำประเภทลอยอยู่ผิวน้ำ สามารถที่จะเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้โดยการนำผักบุ้งแช่ในน้ำ เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการแช่ผักบุ้งคือ 24 ชั่วโมง ผักบุ้งจะมีสีเขียวและไม่มีกลิ่นเหม็น ระดับน้ำที่ท่วมยอดผักบุ้ง 12 เซนติเมตร วางทำมุม 90 องศา จะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดและวางไว้กลางแดดหรือมีแสงสว่างมาก ผักบุ้งจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าวางในที่ร่มที่มีแสงสว่างน้อย