โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาประโยชน์ของข้าวผีวัชพืชในนาข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา จินดาวงศ์

  • สุนิสา แซ่เฉี้ยง

  • หรรษา ชูชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาประโยชน์ของข้าวผีโดยนำมาปั้นเป็นรูปสัตว์พวกไดโนเสาร์ (โดยนำมาผสมกับกาวลาเทกซ์) ทำกระถางเพาะชำกล้วยไม้ เมล็ดข้าวนำมาสีเป็นข้าวสารแปรรูปทำแป้งขนม หรือนำแป้งมาหมักและกลั่นเพื่อทำเหล้า เบียร์ หรือใช้ในห้องทดลองเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ ฟางข้าวผ่านกรรมวิธีการต้มในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อให้ได้เยื่อกระดาษ สามารถดูดซับน้ำสีในโรงงานย้อมผ้าและดูดซับโลหะหนักได้ดี รวมทั้งนำมาทำเป็นดอกไม้แห้ง ทำที่คั่นหนังสือหรือบัตรอวยพร