โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มพลังดูดคราบน้ำมันด้วยกรดอินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาวิณี เสริมศิริมงคล

  • ลลิตาภรณ์ หงิมห่วง

  • สุกัญญา เทพประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทองอาบ ธีรานนท์

  • ประดับ นาคแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขากายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองนำกรดอินทรีย์จากผลมะกรูดและต้นตะไคร้มาผสมกับเส้นใยพืช เพื่อกำจัดน้ำมันเครื่อง และนำแผ่นเส้นใยที่ใช้ในการกำจัดน้ำมันเครื่องแล้วไปใช้จุดไล่ยุง โดยการนำเส้นใยพืช 3 ชนิด ได้แก่ดอกธูปฤษี กาบมะพร้าว และฟางข้าว มาผสมกันโดยใช้ ฟางข้าว : กาบมะพร้าว : ดอกธูปฤษี ในอัตราส่วน 1 : 2 : 2 ตามลำดับ และเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดซับคราบน้ำมันด้วยกรดอินทรีย์ จากผลมะกรูด ต้นตะไคร้ และมะขามเปียก โดยส่วนผสมของตัวประสานมีดังนี้ แป้งมัน : น้ำตะไคร้ : น้ำมะกรูด : น้ำมะขามเปียก ในอัตราส่วน 1 : 1.6 : 1.6 : 1.6 ตามลำดับ นำส่วนผสมของเส้นใยและตัวประสานผสมปนกัน และอัดลงในแบบพิมพ์ที่ทำจากท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร สูง 2.5 เซนติเมตร นำไปตากให้แห้ง แล้วนำมาใช้ดูดคราบน้ำมันเครื่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับแผ่นเส้นใยที่ใช้ดูดคราบน้ำมันเครื่องแล้ว นำมาจุดไฟจะมีประสิทธิภาพไล่ยุงได้ในรัศมี 2 เมตร สามารถนำไปใช้ไล่ยุงให้สัตว์เลี้ยงได้