โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุสามมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรัฐติ ทองพะวา

  • ชนิตา พรหมคีรี

  • ปริชญา สุขสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สามมิติวัตถุ

  • เครื่องถ่ายสัญญาณสิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาการต่อวงจรไฟฟ้าและการประดิษฐ์เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุสามมิติขึ้นมาใช้เอง เพื่อต้นทุนในการซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพของวัตถุสามมิติมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อศึกษาการทำงานของกล้องวงจรปิดที่นำมาใช้ในการประดิษฐ์เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพของวัตถุสามมิติและเพื่อนำอุปกรณ์เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีวิธีการศึกษาการทดลอง 4 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 ศึกษาระยะห่างระหว่างฐานกับกล้องวงจรปิดที่ให้ขนาดของภาพชัดเจนที่สุด การทดลองที่ 2 ศึกษาจำนวนรอบที่เหมาะสมที่ทำให้ภาพที่ปรากฏมีความคมชัดเจนที่สุด การทดลองที่ 3 ศึกษากำลังของหลอดไฟฟ้าที่ทำให้ภาพมีความชัดมากที่สุด การทดลองที่ 4 ศึกษาเวลาการเริ่มเล่มแผ่นซีซีดีหรือดีวีดี ที่อ่านแผ่นได้รวดเร็วที่สุด