โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตแสตปฟิลโลคอกคัส ด้วยน้ำผลไม้จากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดิษญา อิ่มน้อย

  • บัณพร กิตติรัตนวศิน

  • พชรพร ปิตุยะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลไม้สารสกัด

  • แสตปฟิลโลคอกคัสการยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อทำการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค คือแบคทีเรียแสตปฟิลโลคอกคัสออกเรียส เป็นแบคทีเรียที่ก่อโรคในปัจจุบันอย่างมากมาย ทำให้เกิดโรคที่จมูก ลำคอ และพบมากที่แผล ผี หนอง ได้แก่ โรคสิว หนอง และอาหารเป็นพิษขั้นร้ายแรงถึงแก่ชีวิต โดยได้คัดเลือกสารที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนี้ได้จากผัก ผลไม้พื้นบ้าน โดยสังเกตการณ์ยับยั้งการเจริญเติบโตจากขนาดของเคลียโซนในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ มีการดำเนินการทดลอง โดยศึกษาชนิดของผัก ผลไม้พื้นบ้านที่มีฤทธิ์ค่อนข้างเป็นกรดหรือแนวโน้มที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแสตปฟิล ออเรียส ได้ดีที่สุดจากขนาดของเคลียโซนที่มากที่สุด