โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการยั้บยั้งเชื้อราในถั่วลิสงด้วยสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงใจ ไวว่อง

  • มุกดาพรรณ สุคันธรส

  • วุฒิพงษ์ มุขนาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถั่วลิสง

  • สมุนไพร

  • เชื้อรา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการยับยั้งเชื้อราในถั่วลิสงด้วยสมุนไพร 5 ชนิด คือ กระเจี๊ยบ ฟ้าทะลายโจร เสลดพังพอน มะกรูด ชุมเห็ดเทศ โดยส่วนต่างๆ ของสมุนไพรที่ใช้ในการทดลอง คือ ใบสด ใบแห้ง ก้านสด ก้านแห้ง ยอดอ่อนสด ยอดอ่อนแห้ง และผลหรือดอก เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดที่ได้โดยการปั่นคั้นน้ำและสารสกัดที่ได้จากการต้ม จากการทดสอบการยับยั้งเชื้อรา พบว่าสารสกัดกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบที่ได้จากการปั่นคั้นน้ำ ในอัตราส่วนโดยมวลต่อปริมาตร 2:5 สามารถยับยั้งเชื้อราในถั่วลิสงได้ดีที่สุด สามารถชะลอการเกิดเชื้อราได้เฉลี่ย 15 วัน และชะลอการเกิดเชื้อราในสภาพความชื้นสูงได้เฉลี่ย 8 วัน