โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในโรคผิวหนังสุนัขด้วยน้ำกาบกล้วยเน่าและเหง้ากล้วยเน่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรกฤช มิ่งเชื้อ

  • วิชิต อินนันไชย

  • สิริธาดา เวียงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขลางค์นคร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์