โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์จากใบตองแห้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันจิรา ธรรมใจกูล

  • ฐานิดา บุญโนแต้

  • หิรัณยา จันทร์ตาฝั้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขลางค์นคร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์