โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มความหนาของเปลือกไข่ไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรภัทร ปานบัว

  • ณัฐปพนธ์ เหล่าบุรินทร์

  • ทยา นาวานุเคราะห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เปลือกไข่ความหนา

  • ไข่ไก่เปลือก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไข่ไก่เป็นอาหารที่คนนิยมมาทำเป็นอาหารกันอย่างแพร่หลาย แต่ปัญหาใหญ่ของไข่ไก่คือการขนย้ายหรือขนส่งที่อาจทำให้ไข่ไก่ได้รับความเสียหายได้ จึงเกิดการตั้งสมมติฐานที่ว่า ถ้าเปลือกไข่มีความหนามากขึ้นการแตกร้าวของไข่ไก่ก็จะลดลงด้วยดังนั้นการเพิ่มความหนาของเปลือกไข่ไก่ จึงเป็นวิธีที่ช่วยลดการแตกร้าวได้ ถ้าความหนาของไข่ไก่จะทำให้เปลือกไข่ไก่มีความแข็งแรงคงทนต่การกระแทนกและทำให้การขนย้ายสะดวก ซึ่งมีการทดลองคือ นำอาหารสูตรทดลองที่ผสมกับเปลือกหอยชนิดต่าง ๆ และเปลือกไข่ไก่(ที่บดละเอียด)ไปให้ไก่กิน และนำไข่ที่ได้มาวัดความหนาของเปลือกไข่ด้วยเครื่องวัดความหนาของเปลือกไข่ ผลการทดลองพบว่าอาหารสูตรทดลองที่ผสมกับเปลือกหอยขมทำให้เปลือกไข่ไก่หนาที่สุด เพราะเปลือกหอยบดละเอียดเป็นแหล่งแคลเซียมในอาหารสูตรทดลองสามารถเพิ่มความหนาของเปลือกไข่ได้