โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกำจัดใยแมงมุม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีระเดช กุศลธรรมรัตน์

  • วงศ์พัฒนา วรรณพรเลิศ

  • เนติพงศ์ ทับยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • ใยแมงมุมกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใยแมงมุมเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้อาคารบ้านเรือนสกปรกและทำความสะอาดได้ยากเนื่องจากว่าใยแมงมุมทำใว้นั้นอยู่สูงและอยู่ตามมุมของอาคารบ้านเรืองอาจเป็นแหล่งเก็บสะสมไรฝุ่น จึงได้มีการคิดประดิษฐ์เครื่องกำจัดใยแมงมุม ใช้สำหรับกำจัดใยแมงมุมที่เกิดจากการสร้างรังของแมงมุม สมมติฐาน ถ้าชนิดของขนแปรงและขนาดของมอเตอร์มีผลต่อการกำจัดใยแมงมุม ดังนั้นขนแปรงที่อ่อนนุ่มและมอเตอร์ที่มีกำลังมากจะทำให้สามารถทำความสะอาดได้ดี วิธีการทดลอง นำมอเตอร์ที่มีขนาดต่างกันมาต่อเข้ากับวงจรของเครื่องกำจัดและทดสอบโดยหาว่ามอเตอร์ชนิดไหนมีประสิทธิภาพมากที่สุด และขนแปรงต่างชนิดมาทำการทดลองเพื่อหาขนแปรงที่เหมาะสมกับมอเตอร์ ผลการทดลองพบว่า ขนแปรงขัดขวดนมเป็นชนแปรงที่มีคุณสมบัติคือขนแปรงที่อ่อนนุ่มสามารถซอกวอนเข้ามุมตึกได้จะทำให้เก็บใยแมงมุมได้โดยไม่เกิดผลเสียต่อเครื่องใช้ภายในบ้าน