โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดกาฝาก Dendrophtihoe peatandra (L.)Miq ด้วยวิธีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุพร ฉวีภักดิ์

  • ด.ญ.ธยาพร เรืองศรี

  • ด.ญ.นันทกานต์ ล่องโลด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กาฝากมะม่วง เป็นปรสิตของต้นไม้ที่พบได้ทั่วไป กาฝากชนิดนี้จะชอนไชรากเข้าไปในท่อลำเลียงของผู้ถูกอาศัยและแย่งชิง น้ำ อาหาร ทำให้ต้นไม้ตาย ดังนั้นจึงได้คิดหาวิธีในการกำจัดกาฝากมะม่วงให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ในการศึกษาพบว่า การใช้สำลีชุบสารเคมีไกลโฟเซต ต่อน้ำในอัตราส่วน 1 : 10 ในปริมาณ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วนำมาหุ้มรอยตัดด้านที่มีปมรากของกาฝาก ไม่ส่งผลต่อต้นไม้และการดำรงชีวิตของมด แมลง ไลเคนส์ ที่อาศัยบนต้นไม้ แต่ทำให้กาฝามะม่วงตายภายใน 7 วัน