โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเลี้ยง กบ เขียด คางคก ให้ได้ลูกอ๊อดจำนวนมากตลอดปี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราพร ถิ่นโสภณ

  • ชนิดา ลิขิตถาวร

  • ผุสดี สุขประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์