โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พอดู เอี่ยมไตรรัตน์

  • วิโรจน์ รุ่งเรือง

  • สุริยา โพธิรัชต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สนม วันเพ็ญ

  • สมชาย นาถึง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามพรานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ วิทยาศาสตร์เกษตร ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2537 5 (14) p65

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาตำแหน่งการปาดเปลือกผลพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม โดยใช้จุดศูนย์ถ่วงเป็นเกณฑ์ เมื่อนำผลพันธุ์ไปลอยน้ำ พบว่าผลพันธุ์มะพร้าวจะมีตำแหน่งที่ลอยขึ้นด้านบนโดยเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งแน่นอน โดยพบถึงร้อยละ 88 ของผลพันธุ์ที่ทดลองและตำแหน่งนี้จะคงที่แม้ปาดเปลือกแล้วก็ตาม ตำแหน่งที่ลอยขึ้นด้านบนจะใช้เป็นตำแหน่งที่ปาดเปลือกเวลาเพาะและจะมีความสัมพันธุ์กับตาแข็ง 2 ตา ตานิ่ม 1 ตา ที่กะลามะพร้าวโดยจะทำให้ตาแข็ง 2 ตาขึ้นด้านบน ตานิ่ม 1 ตาอยู่ด้านล่าง เมื่อนำผลพันธุ์มะพร้าวไปเพาะ 3 วิธีเปรียบเทียบกันคือ วิธีที่ 1 การปาดเปลือกแบบชาวสวนโดยทั่วไป วิธีที่ 2 ปาดเปลือกด้านบนเมื่อนำไปลอยน้ำโดยใช้จุดศูนย์ถ่วงเป็นเกณฑ์ วิธีที่ 3 ปาดในตำแหน่งที่ตรงข้ามกับวิธีที่ 2 พบว่า วิธีที่ 2 ให้เปอร์เซนต์การงอกสูงสุดคือ ร้อยละ 69 ส่วนวิธีที่ 1 และวิธีที่ 3 ร้อยละของการงอกเท่ากับ 50 และ 48 ตามลำดับ ส่วนอัตราเร็วในการงอกของทั้ง 3 วิธีไม่แตกต่างกัน เมื่อใช้วิธีการแช่ผลพันธุ์ในน้ำก่อนเพาะ 15 วัน พบว่าทำให้ร้อยละของการงอกสูงขึ้นโดยเท่ากับ 72 และอัตราเร็วในการงอกเท่ากับ 28 วัน