โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาเผาขยะลดมลพิษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพล ตระกูลวงศ์ปิติ

  • วิทูล จรพินิจ

  • ศุภฤกษ์ ศรีแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนภณ ธรรมรักษ์

  • ยุพิน พรงาม

  • อุไรวัลย์ ธวัชศิลปศร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดประสงค์ของการประดิษฐ์เครื่องนี้ เพื่อใช้วัสดุในท้องถิ่นกรองสารที่ได้จากการเผาไหม้เป็นตัวช่วยลดมลภาวะเป็นพิษทางอาการ มีขั้นตอนการผลิตคือ นำแผ่นเหล็กขนาด 50 x 60 cm จำนวน 4 แผ่น , ขนาด 50 x 50 cm จำนวน 2 แผ่น, ขนาด 30 x 60 cm จำนวน 4 แผ่น , และขนาด 30 x 30 cm จำนวน 2 แผ่น มาประกอบกันเป็น 2 ตู้ ด้านในตู้เผาขนาด 50 x 50 x 60 cm แบ่งเป็น 6 ชั้น ใส่วัสดุที่กรองทั้ง ตามลำดับจากชั้นล่างถึงชั้นบน คือ ด่างทับทิม (โพแตสเซียมเปอร์แมงกาเนต), น้ำปูนใส,ถ่าน,ใยบวบ,ใยบวบ และใยบวบ ผลการทดลอง ด่างทับทิมเมื่อได้รับความร้อนจะแตกตัวให้ออกซิเจนซึ่งจะรวมตัวกับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จะรวมตัวกับน้ำปูนใสจะได้แคลเซียมคาร์บอเนตเกิดการตกตะกอน ส่วนเขม่าและฝุ่นละอองจะถูกใยบวบจับไว้กลิ่นที่ได้จากการเผาไหม้จะถูกดูดด้วยถ่าน ทำให้อากาศที่ออกจากเตามีมลพิษและกลิ่นน้อยลง