โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษก๊อปปี้จากน้ำมันขี้โล้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาตยา สุดสาคร

  • ภัสราวดี เผ่าจินดา

  • โสภณ ศิริธนานุกูลวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภุชพันธุ์ ศิริทรัพย์

  • มารศรี สังขพันธ์

  • อุบล วัฒนประดิษฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรัทธาสมุทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์