โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องยิงลูกปิงปอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพพรรษ กำมเลส

  • มุนากรรณ ฝอยหิรัญ

  • สุพิชา มิ่งมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปิงปอง

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาปิงปองของวิชาพลศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีเครื่องยิงลูกปิงปอง ผู้จัดทำจึงทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องยิงลูกปิงปอง เนื่องจากผู้สอนมักมีปัญหาในการสอนผู้เรียนจำนวนมาก ไม่สามารถเสิร์ฟลูกปิงปองให้ผู้เรียนได้ติดต่อระยะเวลานาน ซึ่งโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้สอน และผู้เรียนได้ใช้ในการฝึกซ้อมรับลูก มีการทดลองระยะห่างในการวางเครื่องยิงลูกปิงปองที่จะทำให้ลูกหมุนโค้งได้ดีที่สุด และไม่ผิดกติกา โดยใช้ระยะห่างจากตัวเครื่องยิงลูกปิงปองถึงขอบโต๊ะที่แตกต่างกัน คณะผู้จัดทำได้พัฒนาเครื่องยิงลูกปิงปองโดยยิงลูกปิงปองโดยเพิ่มการปรับฐานตีลูกปิงปองเพื่อหาองศาของฐานตีที่เหมาะสมในการที่จะทำให้ลูกหมุนโค้งมากขึ้น