โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโอเอซิสประยุกต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลรวี ฤาชา

  • ธีรวิทย์ คล้ายแท้

  • อภิศักดิ์ แตงจ๊อก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราภา ยอดเพชร

  • ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • โอเอซิส

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสมุนไพรที่สามารถยับยั้งเชื้อราได้ โดยการเปรียบเทียบวุ้นโอเอซิสสมุนไพรกับโอเอซิสทั่วไป ในการรักษาระยะเวลาความสดของดอกกุหลาบและศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากสมุนไพรที่สามารถยับยั้งเชื้อราได้ดีที่สุด โดยมีวิธีศึกษา 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาสมุนไพรที่สามารถยับยั้งเชื้อราได้ โดยดูจากสมุนไพรที่สามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ เช่น โรคกลาก โรคเกลื้อน พบว่าสมุนไพรที่สามารถยับยั้งเชื้อราได้ดีมี 3 ชนิด คือ ข่า ขิง ตะไคร้ ตอนที่ 2 ศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากสมุนไพรที่สามารถยับยั้งเชื้อราได้ดีที่พบว่า ปริมาณสารสกัดจากจ่าในการยับยั้งคือ อัตราส่วน น้ำ : ผงวุ้น : ข่า ในอัตราส่วน 250 : 10 : 15 สามารถยับยั้งได้ดีที่สุด ตอนที่ 3 เปรียบเทียบวุ้นโอเอซิสสมุนไพรกับโอเอซิสทั่วไปในการรักษาความสดของกุหลาบ พบว่า วุ้นโอเอซิสสมุนไพรสามารถรักษาความสดของดอกกุหลาบได้ดีกว่าโอเอซิสในท้องตลาด