โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องThe wonderful Acacia Tempting the fly ( มหัศจรรย์ผักชะอมช่วยล่อแมลงวัน )

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนากาญจน์ ไชยเทพ

  • นลัทพร หมุดเชื้อ

  • อัจฉริยา ปัญญาแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์2549

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักชะอม

  • แมลงวัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง The wonderful Acacia Tempting the fly ( มหัศจรรย์ผักชะอมช่วยล่อแมลงวัน ) จัดทำขึ้นมาเพื่อลดจำนวน แมลงวัน โดยวิธีง่ายๆ ราคาถูก ไม่มีพิษต่อผู้ใช้ และสามารถใช้ได้ในบ้านเรือน เนื่องจากปัจจุบันนี้ ได้มี“แมลงวัน” ที่ก่อความรำคาญให้กับมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นปัญหาแก่ใครหลายๆคน เจ้าแมลงวันตัวนี้ มีทั้งความสกปรกและเชื้อโรค หลายๆคนมีวิธีกำจัดแมลงวันด้วยวิธีการต่างๆ บ้างก็ใช้ ยาฆ่าแมลง บ้างก็ใช้แผ่นซีดีแขวนไล่ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ผู้จัดทำมีความคิดเห็นว่า น่าจะมีการใช้ผักพื้นบ้านที่สามารถช่วยล่อแมลงวันได้และสังเกตว่า เมื่อเราแกงผักชะอม จะมีกลิ่น และมีแมลงวันมาตอมแกงผักชะอม เราจึงมีแนวคิดนำ “ผักชะอม” ที่เป็นผักพื้นบ้านที่ขึ้นตามท้องถิ่นทั่วไปสามารถหาง่าย มาศึกษาเพื่อลดจำนวนแมลงวัน ผู้จัดทำจึงได้นำผักชะอมสด พริกแกง และ แกงผักชะอมไปล่อแมลงวัน ปรากฏว่า แกงผักชะอมสามารถล่อแมลงวันได้มากที่สุด แต่ผักชะอม และพริกแกงก็สามารถล่อได้เหมือนกัน แต่แมลงวันมาตอมจำนวนน้อยกว่าแกงผักชะอมดังนั้น เราจึงนำผักชะอม พริกแกง และแกงผักชะอม มาทำเป็นกาวเพื่อดักแมลงวัน และได้ทดสอบกาวดักแมลงวันวิทยาศาสตร์ กับกาวดักแมลงวันชะอม ปรากฏว่ากาวชะอมจะทำให้แมลงวันมาตอมมากกว่า กาววิทยาศาสตร์ ดังนั้นกาวชะอมจึงเป็นทางเลือกที่น่าจะนำไปทดลองใช้กับตลาดที่มีแมลงวันมาก เพื่อช่วยให้ตลาดดูสะอาดขึ้น และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ โดยไม่มีสารเคมีตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค