โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวดัดแปลงป้องกันนกกินข้าวในนาหว่าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สายฝน นภนิภา

  • อภิชญา นพเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวเมล็ดพันธุ์

  • นกกำจัด

  • นาหว่าน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเมล็ดพันธุ์ข้าวดัดแปลง ป้องกันนกกินข้าวในนาหว่าน ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวดัดแปลง โดยมีนกพิราบและนกกระจอกบ้านมาทำการทดลอง พร้อมกับศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสีผสมอาหารในการย้อมเมล็ดพันธืข้าวที่มีผลต่อการกินของนก จากนั้นศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสารสกัดจากพืชรดชาติต่าง ๆ ในการมีผลต่อการกินของนก และศึกษาเปรียบเทียบชนิดของกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชต่าง ๆ ในการชุบเมล็ดพันธุ์ที่มีผลต่อการกินของนก และสามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวดัดแปลงจึงสามารถนำไปใช้ป้องกันนกกินข้าวในนาหว่างได้ทั้งห้องปฏิบัติการและในสภาพจริง