โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบมะเขือเทศพันธ์ศรีดา มก. ในการกำจัดหนอนใยผักและเพลี้ยอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา ทวดอาจ

  • ปิยวรรณ ทะลาสี

  • วิลาวัลย์ ยั่งยืน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์