โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดปลวกด้วยใบสัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นารีรัตน์ ฮุนศิริกุล

  • วรรณา ชัยเจริญกูล

  • วันเพ็ญ น้อยตำแย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะระดับประเทศและได้รับรางวัลที่ 1 ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p55

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลวก การกำจัด

  • ใบสัก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดลองทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการกำจัดปลวกด้วยใบสักโดยใช้ใบสัก 3 ชนิดคือ ใบสักแห้ง ใบสักร่วงหล่น และใบสักสด โดยทำการทดลองใช้ใบสักบดละเอียด จำนวนอย่างละ 2 กรัม โรยในตู้ปลาที่ใส่ปลวก และตามรังปลวกธรรมชาติ พบว่าใบสักแห้งบดละเอียดมีผลทำให้ปลวกหนี และเมื่อนำใบสักชนิดตากแห้ง ใบสักร่วงหล่นและใบสักสดบดละเอียด ละลายน้ำในอัตราส่วน 1 กรัม 3 กรัม และ 5 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร พบว่าภายในเวลา 15 นาที ใบสักแห้งบดละเอียดที่ละลายน้ำ 5 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร ทำให้ปลวกทุกตัวในตู้ปลาตายหมดและเมื่อนำสารละลาย ไปฉีดพ่นในรังปลวกธรรมชาติพบว่าปลวกหนีและตายในที่สุด จากการทดลองสรุปได้ว่า ใบสักมีสารเทคโตควิโนน เช่นเดียวกับในไม้สัก ซึ่งสารนี้สามารถใช้ในการกำจัดปลวกได้