โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำยาขัดทองเหลืองจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัฐภร จริยาณวัตร

  • วรฉัตร เรืองหนู

  • อนุสรณ์ บกสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นรางวัลเชิดชูเกียรติภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“ทองเหลือง”เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสีมีความโดดเด่นในเรื่องของความสวยงาม ความทรงคุณค่า และความคงทน จึงนิยมนำมาใช้การผลิตภาชนะเครื่องใช้และของประดับตกแต่ง ช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศให้กับสถานที่ทำให้ดูโออ่ามีระดับ เมื่อใช้เครื่องทองเหลืองไปเป็นเวลานานเครื่องทองเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีออกเขียวหมองคล้ำไม่สวยงาม ไม่แวววาว ต้องใช้น้ำยาขัด ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีราคาแพงและเป็นอันตรายต่อผิวหนังหากสัมผัสเป็นเวลานาน โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “น้ำยาขัดทองเหลืองจากธรรมชาติ “ เป็นการศึกษาพืชที่สามารถขจัดคราบเขียวหมองคล้ำบนภาชนะเครื่องทองเหลืองโดยศึกษาจากพืชรสเปรี้ยว6ชนิดได้แก่ มะนาว มะกรูด มะขามเปียก สัปปะรด ส้มจี๊ด และมะม่วงเบา พบว่า มะกรูดมีความเป็นกรดสูง สามารถขจัดคราบเขียวหมองคล้ำบนทองเหลืองได้ดีกว่ามะนาว โดยการเทียบกับแถบสีและวัดค่าการสะท้อนแสงได้มากที่สุด คือ 62luxโดยเฉลี่ย การสกัดสารจากมะกรูดโดยใช้ความร้อนจะช่วยให้การขจัดคราบบนทองเหลืองได้ดีกว่ามะกรูดที่ไม่ผ่านการต้ม เมื่อผสมการสกัดมะกรูดในปริมาณต่างๆลงในน้ำยาซักล้าง พบว่า ความเข้มข้นของมะกรูดสูง สามารถล้างทำความสะอาดคราบเขียวหมองคล้ำได้ดีกว่าที่มีความเข้มข้น การผสมแอลกอฮอล์ลงไปในสารสกัดมะกรูดนอกจากจะทำให้มะกรูดไม่เสียและเพิ่มการขจัดคราบได้ดีขึ้นด้วยวัดค่าการสะท้อนแสงได้มากที่สุด คือ67 luxเมื่อผสมแป้งจีนในน้ำยาขัดจะทำให้ทองเหลืองมีความแวววาวขึ้นวัดค่าการสะท้อนแสงได้มากที่สุด คือ 165 luxเมื่อผสม TiO_2จะทำให้ทองเหลืองมีความแวววาวขึ้น วัดค่าการสะท้อนแสงได้ 173lux