โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดอัลลีโลเคมิคอลเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของไมยราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญพิชชา ขวัญใจ

  • จิตา สุประดิษฐ

  • เกสราวดี อักษรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารสกัด

  • อัลลีโลพาที

  • ไมยราบ การควบคุม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องสารสกัดอัลลีโลเคมิคอลเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของไมยราบ มีจุดมั่งหมายในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดกำจัดวัชพืชจากสมันไพร ได้แก่ ใบสร้อยอินทนิน ใบตะไคร้หอม ใบรางจืด และใบพริกไทย และจากการทดลองซ้ำๆหลายครั้ง พวกเราพบว่าขั้นตอนการทดลองที่ดีที่สุดคือ นำไปตากแห้ง บดเป็นผง แล้วสกัดด้วยเอทิลออลกอฮอล์เป็นเวลา7วัน แต่เนื่องจากงบประมาณและระยะเวลาในการทดลองของพวกเรามีจำกัด จึงได้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนจากการสกัดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์เป็นสกัดด้วยน้ำเปล่าในอุณหภูมิต่ำ ซึ่งผลที่ออกมาน่าจะมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน และได้แช่สารสกัดในอัตราส่วน สาร 1 กรัมต่อน้ำ10มิลลิลิตร เมื่อทำการสกัดได้แล้ว ก็นำไปเจือจาง10%(สารสกัด1มิลลิลิตร ต่อน้ำเปล่า10มิลลิลิตร)แล้วฉัดพ่นบนไมยราบที่เพาะเอง บันทึกการทดลองต่อเนื่องเป็นเวลา7วัน ผลปรากฏว่าต้นไมยราบที่ได้รับการฉีดสารสกัดมีอัตราการเจริญเติบโดช้าลงกว่าปกติโดยสารสกัดที่ดีที่สุด คือสารสกัดจากใบตระไคร้หอม ทำให้ทราบว่าตะไคร้หอมมีปริมาณสารอัลลีโลเคมิคอลมากที่สุด ทำให้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไมยราบ ที่เป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ทั่วไป และกำจัดยากได้