โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์ขัดเครื่องหนังจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นีรชา บุญประกอบ

  • เด็กเขมศิริ สันติประเสริฐ

  • โชติกา ตี๋ชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ

  • เครื่องหนัง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันอาชีพเกษตรกรมีมากในประเทศไทย และส่วนมากในพื้นที่ ที่มีฝนตกชุกตลอดปีอย่างเช่น ภาคใต้ มีการปลูกยางพารากันมาก เนื่องจากความต้องการน้ำยางพาราของท้องตลาด ซึ่งนำเอาไปทำเครื่องอุปโภคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ดังนั้นผลของลูกยางก็ผลิตออกมามากเช่นกัน กลุ่มของข้าพเจ้าได้เล็งเห็นว่าในลูกยางนั้นจะมีน้ำมันอยู่ข้างในซึ่งน้ำมันภายในลูกยางนั้นเป็นตัวทำให้เกิดความมันวาว จึงคิดที่จะนำเอาน้ำมันในลูกยางมาทำให้เกิดประโยชน์ โดยนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขัดเครื่องหนังน้ำมันจากลูกยาง และได้เพิ่มประสิทธิภาพการขจัดคราบจากสัปปะรด ซึ่งกลุ่มข้าพเจ้าคิดว่าในสัปปะรดนั้นน่าจะมีกรดที่สามารถขจัดคราบได้ กลุ่มข้าพเจ้าจึงทำผลิตภัณฑ์ขัดเครื่องหนังน้ำมันจากลูกยางขึ้นมาโดยนำน้ำมันจากลูกยาง 50 มิลลิกรัม พาราฟิน 30 กรัม น้ำสัปปะรด 30 กรัม จากนั้นนำไปให้ความร้อนที่อุณภูมิ 70 องศสเซลเซียล แล้วคนให้เข้ากันประมาณ 3 นาที จากนั้นนำมาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้แล้วรอให้เป็นเนื้อครีมประมาณ 30 นาที จากนั้นทำการทดลองความมันวาว โดยการ นำเครื่องหนังที่เตรียมมาขัดด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น และทดสอบความมันวาวโดยการใช้แป้งโรย ปรากฏว่าแป้งนั้นไม่ติดกับเครื่องหนัง แสดงว่ามีความมันวาว จากนั้นทดสอบการขจัดคราบ โดยทำให้เครื่องหนังเกิดการเลอะ ปรากฏว่าครีมขัดเครื่องหนังสามารถขจัดคราบออกได้