โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดเปลือกมังคุดและน้ำหมักเปลือกมังคุดเพื่อรักษาโรคผิวหนังสุนัข

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนวรรธน์ สุวรรณปาล

  • ปาณศิริ บำรุงผล

  • ศุภวัชร หยกอุบล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศษสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มังคุดเปลือก

  • โรคผิวหนังสุนัข

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกมังคุดจึงกลายเป็นขยะที่มีมากซึ่งจากการศึกษาก็พบว่า เปลือกมังคุดนั้นนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย และมีคุณสมบัติมีสารที่ช่วยในการสมานแผล ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดแผล ฝี หนอง ช่วยในการฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ช่วยในการรักษาแผล จากการศึกษาพบว่า น้ำหมักเปลือกมังคุดสามารถรักษาแผลและทำให้แผลไม่เกิดการเป็นหนอง แต่การเก็บรักษาและอายุการใช้งานของน้ำหมักนั้นสั้นกว่าการนำมาทำเป็นครีม หรือทำเป็นเจลวาสลีนเปลือกมังคุด ซึ่งให้ผลดีทั้งการผสมสารสกัดเปลือกมังคุดสดและน้ำหมักเปลือกมังคุด