โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการป้องกันการเป็นหนอนของปลาเค็มโดยใช้สารสกัดจากพืชบางชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นุชนารถ ชัยทอง

  • นุชนารถ เมาคำลี

  • ศรินทร์รัตน์ สมพันธ์มา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์