โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องพ่นอเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะ สารประดิษฐ์

  • ภานุวัฒน์ สุชีพ

  • วีระ นาคฉัตรีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องพ่นอเนกประสงค์ โดยใช้ถังฉีดสารเคมีติดตั้งกับฐานซึ่งมีล้อจักรยาน ทำเฟืองต่อระหว่างคันโยกกับล้อเมื่อรถเคลื่อนที่คันโยกก็จะทำงานไปด้วย จากการทดสอบพบว่าเครื่องพ่นอเนกปะสงค์สามารถทุ่นแรงได้มากกว่าเครื่องพ่นยาแบบสะพายเพราะไม่ต้องสะพายหลังและไม่ต้องใช้แรงโยกกระบอกสูบเพื่อให้เครื่องพ่นทำงาน โดยเครื่องพ่นที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถใช้พ่นฮอร์โมนหรือสารชีวภาพสำหรับฆ่าแมลงได้