โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจิ้งหรีดเศรษฐกิจ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกรัตน์ ศิริกานต์วัฒนา

  • รุจิรัตน์ จันทรทิณ

  • เทพจุฬา ลอยจิ้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง "จิ้งหรีดเศรษฐกิจ" จะศึกษาสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจิ้งหรีด เพื่อเพิ่มคุณค่าทางจิ้งหรีด คือศึกษาชนิดอาหารและปริมาณ ซึ่งถ้าเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยใบมันสำปะหลังในปริมาณ 5 g./1 ตัว จิ้งหรีดจะมีขนดใหญ่ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผักบุ้ง แตงกวา กล้วย และถั่วเขียวบดในปริมาณ 1g./1 ตัว, 2g./1 ตัว, 3g./1 ตัว, 4g./1 ตัว และ 5g./ ตัว จากนั้นศึกษาสภาพแวดล้อม คือ สภาพกรง สภาพการถ่ายเทของลม และสภาพปริมาณแสง พบว่าถ้าจิ้งหรีดอยู่ในที่ร่ม ลมโกรกดี และรองพื้นกรงด้วยทรายละเอียดจะทำให้จิ้งหรีดมีขนาดใหญ่ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการรองกรง ด้วยขุยมะพร้าวและใบไม้ สภาพอับลมในที่สว่าง และที่มืด