โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการทำทุเรียนผง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กานต์มณี กุลวานิช

  • นภา ปริญญานิติกุล

  • สุภัทรา พรเฉลิมพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลยา สุทธิศรี

  • ไพฑูรย์ สิงห์ตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2534 p90

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทุเรียน การแปรรูปอาหาร

  • ทุเรียนผง

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่ปลูกมากในจังหวัดระยองและทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้นิยมบริโภคมากแต่ผลผลิตทุเรียนสดจะมีออกสู่ตลาดเพื่อบริโภคในช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้นการแปรรูปทุเรียนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้ได้นานๆเพื่อนำมาบริโภคหลังจากทุเรียนสดหมดจากท้องตลาดไปแล้วหรือเพื่อส่งเสริมเป็นสินค้าออกจึงเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการพัฒนา ดังนั้นโครงงานนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาการทำแห้งทุเรียนโดยการอบแล้วป่นให้เป็นผงเนื่องจากการทำแห้งโดยวิธีการอบด้วยความร้อนสูงต่อสารที่มีน้ำตาลจะทำให้เกิดการไหม้ของน้ำตาล แล้วจะให้สีน้ำตาลและกลิ่นน้ำตาลไหม้ออกมา การศึกษาจะพิจารณาถึงลักษณะของทุเรียน พันธุ์ของทุเรียนกรรมวิธีและภาวะการอบทุเรียนและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ยังคงรักษาคุณค่าทางโภชนาการสี กลิ่น และรสชาติของทุเรียนอยู่ โดยเฉพาะลักษณะ สี กลิ่น และสรชาติ นอกจากนั้นยังศึกษาถึงวิธีการนำเอาผลิตภัณฑ์ไปบริโภคจากการศึกษาพบว่าทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่สุกจัดแล้วนำมาปั่นละเอียดก่อนแล้วนำไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 50-60องศา โดยทำให้เนื้อทุเรียนที่จะอบมีความหนาประมาณ 0.3-0.4 cm เป็นเวลาประมาณ 10 ชม. แล้วนำไปป่นโดยเครื่องปั่นจะได้ผลิตภัณฑ์ทุ