โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกล้องฉายภาพโปสการ์ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉลองรัตน์ โนรี

  • ชาคริต พิณสุวรรณ

  • เตชะสิทธิ์ ยิ่งสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(21) p74

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต129/2538 โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโสตทัศนูปกรณ์ช่วยในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี กล้องฉายภาพโปสการ์ดที่ผลิตขึ้น มีประสิทธิภาพในการฉายภาพได้ทั้งภาพขาว-ดำ และภาพสี วัสดุที่ใช้ทำหาได้ง่าย ราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับราคาในท้องตลาดจะมีราคาต่างกันประมาณ 50 เท่า การทำกล้องฉายภาพโปสการ์ดนี้อาศัยหลักการทำงานคล้ายกับเครื่องฉายสไลด์ เพียงแต่ใช้ภาพสีต่าง ๆ หรือภาพโปสการ์ดแทนแผ่นฟิล์มสไลด์ โดยใช้หลักการสะท้อนแสงของภาพด้วยแสงที่มีกำลังส่องสว่างสูงผ่านทางเลนส์นูน จะทำให้ได้ภาพหัวกลับขนาดขยายใหญ่ขึ้นถึง ประมาณ 50-80 เท่า