โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการขจัดคราบน้ำมันระบบความหนืดเพื่อการอนุรักษ์น้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดวงนภา โสฬส

  • ธัญญพร เรือนโรจน์รุ่ง

  • อุษณีย์ แช่มเกตุ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10(30) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์