โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องวัดฟิล์มกรองแสงรถยนต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรายุ ปลิโพธ

  • ชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล

  • วิศิษฐ์ สมิทธิสุนทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์