โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นฝ้าจากผงแกรนิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วชิราวุธ นันใจยะ

  • วีรภัทร์ คงศรี

  • สมศักดิ์ ศิริเศรษฐนนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์