โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องครีมขัดโลหะทองเหลืองจากภูมิปัญญาไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติกานต์ สีม่วงคำ

  • ดวงหทัย สุกใส

  • วชิระ สวัสดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2544 12(34) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ครีมขัดโลหะ

  • ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โลหะทองเหลืองที่นำมาทำเป็นเครื่องใช้และเครื่องประดับ ถ้าทิ้งไว้จะเกิดรอยด่างดำ สีหมองคล้ำ เพราะเกิดออกไซด์เคลือบที่ผิว ภูมิปัญญาชาวบ้านนิยมใช้น้ำมะขามหรือมะกรูดมาขัดโลหะ ผู้จัดทำโครงงานจึงได้ทดลองใช้น้ำมะขามเปียก น้ำมะกรูด ขี้เถ้า และผงชูรส ผสมกับสารแต่งเนื้อครีม คือ น้ำมันมะกอก เพื่อให้เป็นครีมขัดโลหะ โดยทดลองทำเป็นสูตรต่างๆ ด้วยอัตราส่วนของสารแต่ละชนิดแตกต่างกัน 15 สูตร แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพโดยการให้คะแนนประสิทธิภาพในการขัดโลหะทองเหลืองของนักเรียนจำนวน 10 คน ผลที่ได้พบว่า ครีมขัดโลหะทองเหลืองที่มีประสิทธิภาพในการขัดโลหะทองเหลืองได้ดีที่สุด คือ ครีมที่ประกอบด้วย น้ำมะขามเปียก : ขี้เถ้า : น้ำมะกรูด : ผงชูรส ในอัตราส่วน 10 : 4 : 4 : 2 : 1 ซึ่งขัดโดยวิธีการทาทิ้งไว้ 10 นาที แล้วเช็ดออก จะขัดโลหะทองเหลืองได้ดีที่สุด