โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหมวกนิรภัยนำทางเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไกร นฤพรเมธี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทอง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • หมวกนิรภัย การทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาโดยการสร้างหมวกนิรภัยที่มีเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุด้านหน้า (หน้า-ซ้าย,หน้า-ขวา และ ด้านหน้า) ทั้งหมด 3 ทิศ และเมื่อตรวจจับวัตถุจะเตือนเป็นสัญญาณสั่น เพื่อระบุตำแหน่งได้อย่างชัดเจน โดยถ้าวัตถุอยู่ไกลจะสั่นเบาแต่ถ้าอยู่ใกล้ก็จะสั่นแรงขึ้น เป็นระยะทาง 2 เมตรที่สามารถตรวจจับได้ ด้วยอุปกรณ์นี้จะทำให้ปัญหาต่างๆของผู้พิการทางสายตาลดน้อยลง จากการจัดทำโครงงานและการทดลองโดยการใช้ผ้าปิดตาตนเองและเดินในที่ที่ไม่คุ้นชินเพื่อจำลองการเป็นผู้พิการทางสายตา ได้ผลออกมาว่า อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถใช้งานได้จริงและสามารถทำให้ผู้พิการทางสายตาใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้น