โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องฝาทอดครอบน้ำมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภวินท์ แก้วโภคา

  • สิรภัทร ทวิสุวรรณ

  • อรรถพล พินิจวรการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฝาครอบ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการโดนน้ำมันกระเด็นขณะที่ประกอบอาหาร และได้ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดโอกาสการโดนน้ำมันจากการใช้ตะหลิวปกติอีกด้วย ในการทดลองนี้มีขั้นตอนแบบเดียวกันกับการทำอาหารปกติโดยทำการทอดปลาสิ่งประดิษฐ์ฝาทอดครอบน้ำมันทำจากสแตนเลส ซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในเครื่องครัว และมีอายุการใช้งานได้นาน ฝาทอดครอบน้ำมันมีรูปทรงกรวยและมีตะหลิวหมุนปลาที่สามารถพลิกปลาได้ดี มีตัวล็อคขณะทอด นอกจากนี้ยังมีที่เปิดดูขณะทำอาหาร มีช่องระบายไอน้ำและควัน จากการทดสอบพบว่า ฝาทอดครอบน้ำมัน สามารถป้องกันการโดนน้ำมันจากกระทะได้ดี แต่การใช้ฝาร่วมกับตะหลิวแบบปกติจะมีโอกาสที่จะโดนน้ำมันกระเด็นขณะที่กำลังพลิกปลา และพบว่าการทอดด้วยฝาครอบน้ำมันจะมีความสะดวกปลอดภัยกว่าการทอดโดยใช้ตะหลิวแบบปกติ