โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสื่อการเรียนรู้จากวัสดุในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ณัฐวุฒิ เดชากุล

  • ด.ญ.รุจิรา หนักแน่น

  • ด.ญ.อารีรัตน์ แซ่ชั่ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุเหลือใช้

  • วัสดุในท้องถิ่น

  • สื่อการเรียนการสอน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการผลิตสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุในท้องถิ่น โดยนำวัสดุในท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ มาผลิตเป็นสื่อการเรียนเพื่อทดแทนสื่อการเรียนการสอนในแบบเรียน พบว่า น้ำสกัดดอกดาวกระจายผสมกับน้ำปูนใส สามารถย้อมแซลล์เยื่อหอมเพื่อทดแทนไอโอดีน น้ำหมึกจากเปลือกมังคุดและน้ำสกัดเปลือกแก้วมังกรสามารถทดแทนด่างทับทิม ในการทดลองเรื่องการแพร่ของสาร แตงกวาสามารถแทนแครอทในกิจกรรมการแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์พืช น้ำสกัดจากดอกไม้ เปลือกไม้ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว นำมาเป็นสื่อที่ผลิตขึ้นไปใช้สอนกับนักเรียนและพบว่าวัสดุที่นำมาผลิตสื่อสามารถหาได้ง่ายกว่าที่ใช้ในแบบเรียน