โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องก้านกล้วยกับตะกร้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรภรณ์ สักเพ็ง

  • ศุทธินี การุณวิบูลย์

  • อริสา แก้วมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กล้วยเส้นใย

  • ตะกร้าการทำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการคิดหาทางลดต้นทุนการผลิต ด้วยการนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ทำตะกร้า จากการศึกษาพบว่า คิดหาทางลดต้นทุนการผลิต ด้วยการนวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ทำตะกร้า จึงนำก้าวกล้วยมาสานตะกร้า โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือการนำก้านกล้วยไปตากน้ำหมอกเสียก่อนจึงนำมาสาน โดยมีการทดลองเกี่ยวกับน้ำอุณหภูมิห้อง น้ำผสมน้ำแข็ง และน้ำผสมน้ำร้อน เพื่อนำมาแช่เส้นใยก้านกล้วยก่อนนำไปสานเช่นเดียวกับน้ำหมอก จะเกิดผลอย่างไรต่อเส้นใย และกล้วยพันธุ์ใดมีเส้นใยที่เหนียวที่สุด และสามารถนำไปย้อมสีแล้วติดเช่นเดียวกับเส้นใยอื่น ๆ หรือไม่