โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเศษอาหารอัดแท่งเพื่อเลี้ยงสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชราภรณ์ ชาญธัญญกรรม

  • วิรัลยุพา ทองพัด

  • หทัยชนก พรมภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สัตว์ อาหาร

  • สิ่งประดิษฐ์

  • อาหารอัดแท่ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้กลุ่มของเราคิดหาวิธีกำจัดเศษอาหารขยะ ด้วยการนำไปใช้ประโยชน์แต่การนำไปใช้โดยตรงจะไม่สะดวกเนื่องจากเศษอาหารบูดเน่าเร็ว เราจึงร่วมกันศึกษาข้อมูลถึงกรรมวิธีที่จะทำให้เศษอาหารสามารถเก็บได้นานด้วยวิธีการคิดวิธีการนำไปใช้ประโยชน์คือนำเศษอาหาร 5 ลิตรเศษผัก 5 ลิตร รำละเอียด 5 ลิตร กากน้ำตาล 10 ซีซี และสารจุลินทรีย์ (อีเอ็ม) 10 ซีซี แล้วอัดแท่งคล้ายกับอาการสัตว์ซึ่งเมื่อทดลองแล้วพบว่า เศษอาหารสามารถนำมาหมักกับส่วนผสมที่เตรียมไว้ได้ เมื่อนำมาอัดแท่ง เพื่อให้สะดวกต่อการใช้ และลองนำไปเลี้ยงสัตว์หลายประเภท เช่น ให้เพื่อนกลุ่มที่ทำโครงงานเรื่องการเลี้ยงปลานำไปเลี้ยงปลา และกลุ่มของเรานำไปใช้เลี้ยงไก่ พบว่าเศษอาหารแท่งใช้เลี้ยงสัตว์ได้ดี