โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการก่อหม้อเลี้ยงครามเพื่อใช้ในการย้อมผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภัสสร โภชนุกุล

  • สุกัญญา เจริญกุล

  • สุธิษา เกื่ออาษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นคราม การสกัด

  • ย้อมผ้า การย้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิธีการสกัดสีจากต้นคราม เพื่อก่อหม้อเลี้ยงครามและเพื่อนำสีครามมาย้อมผ้า จากการศึกษานำส่วนต่างๆมาแช่น้ำพบว่าส่วนที่นำมาแช่น้ำแล้วได้สีครามคือส่วนของใบ ส่วนของลำต้นหรือฝักจะได้สีเหลืองอมน้ำตาลเมื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมักครามเพื่อให้ได้สีและกลิ่นที่มากขึ้น ผลปรากฏว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการหมักคราม คือ 48 ชั่วโมง ถ้าแช่ไว้นานกว่านี้ ครามจะเน่าและมีกลิ่นเหม็น สำหรับค่าความเป็นกรดเป็นเบสนั้นเมื่อแช่ไว้นานความเป็นกรดจะเพิ่มข้น และจากการศึกษาช่วงอายุที่เหมาะสมในการหมักครามได้ดีที่สุดคือช่วงที่ครามเป็นฝักอ่อน และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของเนื้อครามเมื่อใช้ปูนกินกับหมากสีขาวและหมากสีแดง พบว่าสีของคราม กลิ่นและความเป็นกรดด่างไม่แตกต่างกันแต่ปูนแดงทำให้ได้สีครามเข้มกว่าปูนขาว และราคาถูกกว่า