โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแบบจำลองรถตู้เตือนภัยแก้ไขปัญหาการลืมเด็กไว้ในรถ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทักษิณา มาลี

  • วิลาศินี สุปินราษฎร์

  • เบญจวรรณ ธนันชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • นักเรียน การป้องกัน

  • รถตู้เตือนภัย การผลิต

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างแบบจำลองรถตู้รับส่งนักเรียนที่มีระบบควบคุมความปลอดภัยให้แก่นักเรียนด้วยระบบสัญญาณเตือนเด็กติดค้างในรถ โดยมีชุดอุปกรณ์ทำงานร่วมกัน 3 ชุด คือ 1.ชุดสวิตซ์ส่งสัญญาณที่เบาะคนนั่งโดยสาร 2.ชุดรับสัญญาณที่ประตูคนขับรถ 3.ชุดรับสัญญาณและแสดงผลที่แผงคอนโซลคนขับ โดยมีขั้นตอนการทำงานจาก นับการขึ้นรถตู้ของนักเรียนผ่านเวนเซอร์วัดระยะทางและตรวจจับวัตถุด้วยแสงอินฟราเรดที่ติดอยู่ที่ประตูรถ โดยจำนวนนักเรียนจะแสดงบนจอที่คอนโวลหน้ารถ ระบบจะตรวจสอบจำนวนนักเรียนอีกครั้งด้วยสัญญาณไฟตามจำนวนเบาะที่นั่งจำนวน 8 ดวง เมื่อนักเรียนลุกจากที่นั่งไฟก็จะดับลงตามจำนวนนักเรียนที่ลุก และเมื่อนักเรียนลงจากรถจะมีการตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ลงจากรถผ่านเซนเซอร์วัดระยะทางและตรวจจับวัตถุที่ติดอยู่กับประตูโดยจะแสดงผลจำนวนนักเรียนที่ลงบนหน้าจอที่คอนโซล