โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเพิ่มคุณภาพเชือกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุรีพร ตรีนนทสกุล

  • บุบลวรรณ อรรคฮาด

  • วิมลวรรณ กลิ่นขจร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทนา ถาวโรฤทธิ์

  • ปราณี ฤธาภิรมย์

  • สุวไล สุขน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การเพิ่มคุณภาพเชือกกล้วย เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการนำสารสกัดจากพืชและสารในครัวเรือนไปใช้ในการเพิ่มคุณภาพเชือกกล้วยซึ่งได้จากการที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สานจากเชือกกล้วยเมื่อใช้ไปนานๆ เชือกกล้วยจะมีสีคล้ำและเปราะง่ายไม่น่าใช้ในการศึกษาสารสกัดจากพืชและสารในครัวเรือนและสารที่มีอยู่ในครัวเรือนมี 9 ชนิด พบว่ามีสารสกัดจากพืชและสารในครัวเรือนคือ มะนาว สารส้ม กระเทียม และเกลือแกงสามารถทำให้เชือกกล้วยตานีขาวขึ้นตามลำดับจึงได้นำสารในการทดลองนี้ไปใช้ในการแช่เชือกกล้วยโดยเพิ่มระยะเวลาในการแช่ให้มากขึ้นในการทดลองต่อไปและพบว่าสารแต่ละชนิดที่แช่ในเวลา 120 นาที ทำให้เชือกกล้วยขาวมากที่สุดจะได้เวลา 120 นาทีใช้กำหนดระยะเวลาในการแช่โดยเพิ่มความเข้มข้นของสารให้มากขึ้นในการทดลองต่อไปพบว่าสารที่มีความเข้มข้นน้อยทำให้เส้นเชือกกล้วยมีความขาวขึ้นและเวลาในการแช่ 120 นาทีโดยใช้กับเชือกกล้วยชนิดต่าง ๆ ในการทดลองต่อไปจะเห็นได้ว่าเชือกกล้วยต่าง ๆ ที่แช่ด้วยสารสกัดด้วยน้ำมะนาว คือ เส้นเชือกกล้วยเยื่อแดง กล้วยหอม กล้วยหอมมาเลย์ กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า กล้วยตานี กล้วยน้ำ กล้วยคอแข็งจะขาวขึ้นส่วนกล้วยเขมาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนและศึกษาความสามารถในการฟอกขาวของส่วนต่าง ๆ ของมะนาวและพบว่าผลมะนาวและน้ำมะนาวทำให้เชือกกล้วยขาวขึ้นแต่ได้เลือกใช้ผลมะนาวเพราะสะดวกในการเตรียมสารสกัดและในการทดลองต่อไปจะเห็นได้ว่ากล้วยทั้ง 9 ชนิดที่แช่ด้วยสารสกัดจากมะนาวก่อนแล้วนำไปย้อมติดสีที่ติดมีลักษณะเท่ากับเส้นเชือกกล้วยที่ไม่ได้แช่สารสกัดจากมะนาวการทดลองต่อไปจะเห็นได้ว่าในการเพิ่มความเหนียวสารสกัดเปลือกมังคุดจะเพิ่มความเหนียวได้ดีกว่าสารสกัดเปลือกประดู่จากนั้นก็ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมที่ช่วยเพิ่มความเหนียวโดยใช้อัตราส่วนต่าง ๆ กันอัตราส่วนที่ช่วยเพิ่มความเหนียวมากที่สุดคือ 2:2