โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องย้อมเซลล์เยื่อหอมด้วยสีสกัดจากใบหูปลาช่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ถลัชนันท์ แซ่ลิ่ม

  • ฟัตมาวาตี หะยีมูซอ

  • วิณีกาญจน์ หาแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทนา ถาวโรฤทธิ์

  • นิออน ประสูติทวี

  • สุวไล สุขน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สีย้อมจากพืช

  • สีย้อมและการย้อมสี

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ย้อมเซลล์เยื่อหอมด้วยสีสกัดจากใบหูปลาช่อน เป็นการศึกษาสีสกัดที่ได้จากพืชต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ใบเตย กระเจี๊ยบ ตำลึง ขมิ้น เข็มแดง อัญชัน ชบา ข้าวเหนียวดำ หูปลาช่อน ว่านกาบหอย ใบแก้ว เปลือกมังคุด โกสน ถั่วดำ พุทธรักษา น้ำ และไอโอดีน สกัดด้วยน้ำ น้ำมะนาว น้ำมะขาม น้ำตาลโตนด น้ำส้มสายชู แล้วนำมาย้อมเซลล์เยื่อหอม เพื่อศึกษาเซลล์เยื่อหอม ซึ่งการย้อมเซลล์เยื่อหอมด้วยไอโอดีน แล้วนำมาเปรียบเทียบ กับการย้อมด้วยสีสกัดที่ได้จากพืชพบว่าให้ผลการย้อมติดสีเซลล์ไม่แตกต่างกัน และสีย้อมจากพืชที่สกัดด้วยพืชที่เป็นกรดจะให้สีย้อมที่มีคุณภาพดีกว่าสกัดด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว สีย้อมเซลล์จากพืชที่ให้ผลการย้อมคือ ใบหูปลาช่อนที่สกัดด้วยน้ำส้มจี๊ดในอัตราส่วน 1: 1 แล้วนำสีที่ได้มาย้อมเซลล์ทันที สามารถใช้ย้อมเซลล์แทนไอโอดีนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากย้อมเซลล์ได้ชัดเจน หาง่ายในท้องถิ่นทั่วไป ราคาถูก จัดเตรียมง่าย และสีสกัดที่ได้นั้น ถ้าเก็บใส่ขวดสีชา แล้วแช่ตู้เย็นสามารถรักษาคุณภาพของสีย้อมได้เป็นเวลานานยิ่งขึ้น