โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเพื่อนพยาบาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุพล ผ่องแผ้ว

  • ยุทธพล จันทร์เรือง

  • สหชล บุญจิตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงษ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงษ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p74

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดภาระความพะวงของผู้เฝ้าไข้และนางพยาบาล ในการที่จะต้องคอยดูน้ำเกลือในขวดเวลาเฝ้าไข้ว่าจะหมดเมื่อไร รวมทั้งลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ผู้ทำโครงงานจึงได้จัดทำเพื่อนพยาบาลขึ้น โดยเน้นให้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้ง่าย สะดวก ประหยัด เคลื่อนย้ายได้ง่าย ราคาถูก โดยใช้หลักของคานและสปริงในการออกแบบทดลอง จากการทดลองโดยใช้หลักการทำงานดังกล่าวในการทำอุปกรณ์ พบว่าการใช้คานที่มีรอกอำนวยความสะดวก โดยมีรางบังคับแผ่นแตะสวิตช์ จะมีประสิทธิภาพในการทำงานดีที่สุด วัตถุถ่วงที่เหมาะสมกับมวลน้ำเกลือ 50 กรัม คือน้ำเกลือจากขวดแก้วขนาด 1000 ซีซี ใช้วัตถุถ่วง 88 กรัม น้ำเกลือจากขวดแก้วขนาด 500 ซีซี ใช้วัตถุถ่วง 500 กรัม น้ำเกลือจากขวดพลาดสติกขนาด 1000 ซีซี ใช้วัตถุถ่วงขนาด 200 กรัม อุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำงานเมื่อน้ำเกลือใกล้จะหมดโดยจะเกิดสัญญาณเตือนให้ทราบ จึงมีประโยชน์ในการลดภาระให้พยาบาลและผู้เฝ้าไข้ ช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับคนไข้ และยังสามารถนำมาใช้ในโรงพยาบาลที่ขาดแคลนพยาบาลอีกด้วย