โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องห่อผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รติยา ถาวรยิ่ง

  • วิไลวรรณ กังแฮ

  • สิตางค์ จิตรหลัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผลไม้

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการประดิษฐ์เครื่องห่อผลไม้ พบว่าไม้ไผ่ซางมีน้ำหนักเบาเหมาะสมทำด้ามจับเครื่องห่อไม้มีข้อต่อสองท่อนที่สามารถปรับระดับเลื่อนได้ จะอำนวยความสะดวกในเวลาห่อ และปรับมุมได้ถึง 7 ระดับ โดยทำตัวล็อคระดับความเอียงของเครื่องห่อผลไม้ (นำแบบมาจากกิ๊บติดผม) รวมทั้งสามารถห่อผลไม้ได้เร็วกว่าเครื่องห่อชนิดอื่นๆ คือห่อได้ 768 ผล ต่อวัน การห่อด้วยแรงงานคนห่อได้เพียง 391 ผล ต่อวัน และเครื่องห่อโดยทั่วไปห่อได้ 742 ผล ต่อวัน และยังไม่สามารถห่อได้ทุกผลขึ้นอยู่กับแนวการออกของผลจากกิ่ง ซึ่งจะแตกต่างกับเครื่องห่อผลไม้ที่ผลิตขึ้นนี้ เพราะสามารถห่อผลไม้ที่มีลักษณะออกผลในแนวต่างๆ ได้ทุกแนว