โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องMy Injet

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรัสศรี ชาติรังสรรค์

  • จุฑาทิพย์ โตมะนิตย์

  • จุฑามาศ โตมะนิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกการนำส่วนต่างๆของพืชที่ให้สีต่างกัน มาผสมตามหลักทฤษฎีสีเพื่อให้เกิดสีดำ โดยทดลองเปรียบเทียบวิธีสกัดสีจากพืช พบว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดคือการสกัดด้วยเมธานอล จากนั้นสกัดสีจากส่วนต่างๆของพืช โดยสีแดงสกัดได้จากใบประดับเฟื่องฟ้า สีเหลืองได้จากขมิ้น และสีน้ำเงินได้จากดอกอัญชัน นำน้ำสีที่สกัดได้ไปอบด้วยความร้อน 60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ตัวสีที่เข้มข้น จากนั้นนำตัวสีแต่ละสีมา 0.5 กรัม นำแต่ละสีไปผสมน้ำอย่างละ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในอัตราส่วนระหว่าง สีแดง : สีเหลือง : สีน้ำเงิน เท่ากับ 3 : 1 : 4 จะได้สีดำที่สุดแล้วนำไปอบด้วยความร้อน 60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง เมื่อได้สารสีดำที่เข้มข้นแล้วนำไปผสมเอทานอล 50% ที่อัตราส่วนคือ หมึก 1 กรัม : เอทานอล 3 ลูกบาศก์เซนติเมตร จากนั้นเติมน้ำยาล้างจาน 0.1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อลดแรงตึงผิว แล้วนำไปปั่นให้ตกตะกอน 3 ครั้ง นำหมึกบรรจุในคาร์ทริดจ์แล้วสั่งพิมพ์ พบว่าสามารถพิมพ์ได้แต่สีดำยังดำไม่สนิท เนื่องจากเป็นสีจากธรรมชาติจึงไม่เข้มเหมือนกับหมึกสังเคราะห์