โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการใช้เส้นใยธรรมชาติผลิตวัสดุเพื่อใช้แทนโฟม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณิตตา ทองมหา

  • สุพรรณี ใจทอง

  • อรุณี ไชยสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำนาจเจริญ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p80

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลาสติก

  • เส้นใยธรรมชาติ

  • โฟม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โฟมเป็นพลาสติกประเภทหนึ่งที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ซึ่งในกระบวนการผลิตและการกำจัด โฟมจะมีสาร CFC ลอยขึ้นไปสะสมในบรรยากาศชั้นบนทีละน้อย มีผลทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกและอันตรายต่าง ๆ ติดตามมาอย่างมากมาย ผู้ทำโครงงานจึงได้ผลิตวัสดุจากเส้นใยธรรมชาติขึ้นมาใช้แทนโฟม โดยการศึกษาเปรียบเทียบเส้นใยที่จะนำมาเป็นตัวประสานได้แก่ เส้นใยผักตบชวา ฟาง กระดาษหนังสือพิมพ์ ผสมกับแกนต้นไม้ มันสำปะหลังและน้ำ ในอัตราส่วนระหว่างเส้นใย : แกนต้นมันสำปะหลัง : น้ำ เป็น 5 กรัม : 1 กรัม : 60 ลูกบาศก์เซนติเมตร เทใส่พิมพ์แล้วอบด้วยอุณหภูมิ 100 องศาฟาเรนไฮต์เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก็จะได้วัสดุที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติเพื่อใช้แทนโฟมประเภทพลาสติกตามต้องการ