โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องDigital Counter

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงศ์ สุรพิทยานนท์

  • ปิติศักดิ์ ธีรกิตติกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p69

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องนับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต265/2539 สิ่งประดิษฐ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนับสิ่งต่าง ๆ เช่น นับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน นับคนเข้าห้องสมุด นับคนเข้าชมนิทรรศการ เป็นต้น โดยสามารถใช้ตัวตรวจจับได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น LDR อินฟาเรด และ ตัวตรวจจับแบบคอนแทคทุกชนิด โดยสามารถต่อวงจรให้นับได้มากตามต้องการและยังเปลี่ยนเป็นวงจรกันขโมยได้ด้วยและในการตรวจจับด้วย LDR โดยใช้ลำแสงช่วยนั้น สามารถให้วัตถุกับตัวรับห่างกันได้ประมาณ 2 เมตร และสำหรับในวันที่มีแสงภายนอกมาก ๆ หรือ ตอนกลางวันที่มีแสงจัด ก็สามารถใช้ลำแสงจากภายนอกได้เลย โดยถ้าปรับความไวให้พอดีกับแสงสว่างขณะนั้น ก็สามารถจะวัดได้ในระยะประมาณ 1 เมตร แต่ถ้าตัวรับหันไปทางดวงอาทิตย์ ไม่ว่าวัตถุที่ผ่านจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่ให้มีเงาทับตัวรับ เครื่องก็จะนับและถ้านับเสร็จแล้วต้องการให้คำนวณต่อ ก็สามารถต่อกับตัวเครื่องคิดเลขได้ด้วย ลักษณะพิเศษของเครื่องนี้คือ มีขนาดเล็กทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย มีปุ่มปรับความไว ทั้งยังมีความแม่นยำ และราคาประหยัดอีกด้วย