โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรถจักรยานพลังงานไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พลวัต เหลืองศุภบูลย์

  • สุรชาติ ชาติอาษา

  • สุรเกียรติ เกตานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p81

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รถจักรยาน

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป253/2539 การสร้างรถจักรยานพลังงานไฟฟ้าคันนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะนำมาใช้ในการเดินทาง แทนรถจักรยานทั่วไป โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน แทนแรงผู้ขับขี่เอง ตัวเครื่องใช้ไฟจากแบตเตอรี่ 12 V จำนวน 1 ก้อน ส่งพลังงานไปยังตัวมอเตอร์ เพื่อให้ตัวรถเคลื่อนที่ รวมทั้งตัวมอเตอร์ต่อโซ่เข้ากับ ไดชาร์จ เป็นตัวปั่นไฟฟ้าที่จะทำหน้าที่ชาร์จไฟในแบตเตอรี่ไปในตัว ซึ่งหลังจากการทดลองพบว่า การเคลื่อนที่โดยพลังงานไฟฟ้า มีความสามารถในการเคลื่อนที่ สูงกว่าการเคลื่อนที่โดยรถจักรยานทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด และที่สำคัญระบบต่าง ๆ ที่ช่วยในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยว ความเร็วเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่าระบบของรถไฟฟ้าปลอดภัย รวดเร็ว สะดวกสบายกว่ามาก ตัวรถประกอบไปด้วย โครงรถจักรยานแบตเตอรี่ มอเตอร์ ไดชาร์จ ฟันเฟือง โซ่สวิตช์ปิด-เปิด ระบบเบรกของรถจักรยานโดยทั่วไป โดยที่เฟืองขับของมอเตอร์นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าฟันเฟืองของ ไดชาร์จอยู่ 5 ซี่ ทำให้ไดชาร์จ ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ได้มากขึ้น และ การใช้ระบบเฟืองชุดทำให้เฟืองขับของมอเตอร์มีขนาดเท่ากับ เฟืองขับที่จานปั่น เฟืองตามที่ล้อหลังก็มีหลายขนาด สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ ซึ่งเป็นการสร้างโดยการอาศัยหลักการของการทดเฟืองและการเปลี่ยนเกียร์ของรถจักรยาน โดยจะทำให้รถมีสมรรถภาพและความเร็วในการเคลื่อนที่มากยิ่งขึ้น