โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดลูกน้ำด้วยใบเล็บครุฑ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ

  • ศลิษา หมื่นระย้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยุง ลูกน้ำ

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการกำจัดลูกน้ำโดยใช้สมุนไพร โดยสมุนไพรที่ใช้ในการทดลองคือใบพลู ใบโหระพา ใบกระเพรา ใบแมงลัก ใบสาบเสือ ใบชะพลู ใบเล็กครุฑ วิธีการทดลองคือนำสมุนไพรแต่ละชนิด จำนวน 25 g โดยการนำมาหั่นแล้วบดให้ละเอียดผสมกับน้ำ 20 mlแล้วกรองเอาแต่น้ำออกมาจะได้เป็นสารสกัดจากสมุนไพรนำไปใส่ในหลอดทดลองที่มีลูกน้ำ ปริมาณหลอดละ 3 cc ผลการทดลองพบว่าใบเล็บครุฑสามารถกำจัดลูกน้ำได้ เมื่อนำใบเล็บครุฑ ตากแห้งไปแช่ในน้ำร้อนในอัตราส่วน สมุนไพร : น้ำ คือ 1 : 30 แช่นาน 2 ชั่วโมง จากนั้นนำน้ำไปใส่ในภาชนะน้ำขังในอัตราส่วน 3 cc ต่อน้ำ 30 cc จะสามารถป้องกันการวางไข่ของยุงและกำจัดลูกน้ำของยุงลายและยุงธรรมดาได้ 100 %